Donera

Vill du donera någon minionpryl till samlingen?
Skicka ett e-mail till minionernasverige@gmail.com eller fyll i formuläret nedan.

P.s. Jag brukar skänka vidare alla dubbletter, samt andra minionsaker till barn som har det kämpigt.